Allmänna VillkorDessa villkor gäller dig som önskar bli medlem i föreningen Peking Airsoft.

Personuppgiftspolicy

Som medlem måste du uppge personuppgifter vilket årligen skickas till Sverok för granskning. Uppgifterna används inte för marknadsföring och förmedlas aldrig till någon tredje part.
Uppgifterna kan dock komma att granskas av styrelsemedlemmar och/eller administratörer. Uppgifterna sparas tills dess att du som medlem väljer att gå ur föreningen.


1. Medlemskap

1.1. När du registrerar dig via vår hemsida godkänner du dessa villkor och blir då även medlem i föreningen.

1.2. Du som medlem intygar att dina uppgifter är korrekta vid registreringstillfället, samt att du fått godkännande av målsman om du inte är myndig. Du ansvarar även därefter för att notera föreningens styrelse vid eventuella ändringar av uppgifterna.

1.3. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger föreningen rätt att neka medlemskap.

1.4. Vid registrering godkänner du att föreningen skickar ut eventuella möteskallelser och dyl. information via e-post och/eller SMS.

2. Användande av Hemsidan
2.1. Som medlem ansvarar du själv för det material du publicerar på föreningens plattformar, där du är skyldig att följa svensk lag. När du publicerar innehåll i forumet godkänner du också att ditt för- och efternamn visas i samband med ditt inlägg.

3. Förmåner
3.1. Eventuella förmåner som erbjuds medlemmar kan skifta och föreningen reserverar sig rätten att ta bort förmåner utan förvarning när som helst.

4. Ansvarsbegränsningar
4.1. Föreningen tar inget ansvar för den lagrade datan/personuppgifterna i det fall att någon gör intrång på tjänsterna.

5. Giltighetstid och uppsägning
5.1. Medlemskapet i föreningen gäller tills vidare. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta styrelsen via e-post och/eller telefon. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i föreningen upphör i samband med årsslut samma år som uppsägningen genomförs.

6. Överlåtelse
6.1. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.

7. Ändringar och tillägg
7.1. Föreningen äger när som helst rätt att göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor.