Styrelsen


Kassör
Tom Karlsson
Ledamot
Sebastian Hägglöf
Ledamot
Robin Svensson
Ordförande
Jesper Pylad
Sekreterare
Anton Nilsson
Vice Ordförande
Timmy Svensson

Revisor(er)


Victor Dahlin

Dokument


Årsmöte 2019-02-23
Årsmöte 2018-01-09